Informácie k žiadostiam podľa zákona č.211/2000 ...

Dataset obsahuje zozna žiadostí podľa zákona č.211/2000 Z.z., doručených Uradu pre verejné obstarávanie za rok 2022.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 6, 2022
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created4 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatCSV
Id id6246ba22-7203-47cf-a55c-545959ba9c8c
Last Modified last_modified1 month ago
Maintainer maintainer656F92FC-F8ED-4DA5-A9F5-1499E03AD575
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id12262c5a-87d0-4a0a-84d7-053caba6b22d
Revision Id revision_id5ebe9432-275a-4b63-9356-8af1e3c85736
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid