Štatistika hospitalizovaných v SR

Informuje o ukončených hospitalizáciách v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR v členení kapitol a skupín diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10.

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx, ods.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 20, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Created created7 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx, ods
Id id727bb7d8-37b5-470a-a6e9-1803ecce70b2
Maintainer maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idde80cc30-dfad-4606-90a7-fb292ea747ee
Revision Id revision_idef500a28-3336-4042-83e3-85e0d81f0624
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid