Zriedkavé, genetické a dedičné choroby v SR k 31. ...

Autori v prezentovanom súbore uvádzajú základné a špecifické triedenie zriedkavých chorôb (ich výskyt je uvádzaný v absolútnych číslach), príslušný odborný komentár poukazuje aj na vývoj v diagnostike zriedkavých chorôb a ďalšie perspektívy pri získavaní informácií o zriedkavých chorobách v SR aj z iných špecializovaných pracovísk.

No preview available.
No handler defined for data type: pdf, xls, ods.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2020
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed Yes
Created created5 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatpdf, xls, ods
Id id5b715d7c-1ae5-4e73-aec9-a1e573b461e6
Maintainer maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idb8797421-939f-487f-91e3-d9ea1dc1bfea
Revision Id revision_id76a3a796-5cc6-424a-bf30-38b87eeacf2a
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid