Register IPKZ prevádzok a ich povolení

V rámci IS IPKZ verejnosť má prístup k vybraným údajom o prevádzkovateľoch, prevádzkach a vydaných integrovaných povoleniach, informáciám poskytnutých každoročne prevádzkovateľmi o prevádzkach, ich emisiách a výsledkoch monitorovania (Národný register znečisťovania) a informáciám o najlepších dostupných technikách pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhý prevádzok. Register oprávnených osôb je prístupný verejnosti bez obmedzení.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified April 24, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created10 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id58fb3225-d11c-49d7-914c-158dd838421b
Last Modified last_modified9 months ago
Maintainer maintainer1A898B93-6130-4B9E-AC56-0B560F6C51B8
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionpriebežne
Resource Group Id resource_group_id5ba2342c-9968-42bd-a38c-670161b68c95
Revision Id revision_ide008bcc3-176a-48b1-ad43-3cffb090c6b4
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid