Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky

Prináša ukazovatele zdravotníckej štatistiky tematicky usporiadané do kapitol: demografia, zdravotný stav obyvateľstva, sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo, ekonomické ukazovatele.

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx, ods, pdf.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 20, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created created7 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx, ods, pdf
Id idddd0fba8-9d8d-4817-8df6-4592983e8eab
Maintainer maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id747cc22c-0394-483d-8deb-a027205a713d
Revision Id revision_id0e15d885-1856-49d8-8a54-5fe2691d9dfa
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid