Zoznam ochraňovateľov SŠHR SR

Ochraňovateľom je Správa rezerv alebo podnikateľ, ktorý na základe písomnej zmluvy o ochraňovaní vykonáva súhrn činností súvisiacich so starostlivosťou o štátne hmotné rezervy,

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 12, 2019
License license Iné (Nekomerčné)
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created10 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXLS
Id id0a960654-472d-4e98-8562-ccff0a61e1ce
Maintainer maintainerC3C5C4F4-1EA3-47F2-92D8-46041EA542D2
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_ida18e3a1f-5e3a-4272-a740-16bdbb7fdccd
Revision Id revision_id273986e9-a9f8-4e7c-8fb9-2c566f2414f5
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid