1 nájdený dataset

Formáty: JSON Tagy: priebežné plnenie rozpočtu

  • Priebežné plnenie rozpočtu JSON

    Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).