242 nájdených datasetov

Organizácie: Štatistický úrad SR Formáty: HTML Tagy: štatistika

  • Druh akcie CSV XML HTML

    Zdrojový číselník základného číselníka pre informačné systémy verejnej správy. Gestor: Štatistický úrad SR.  Obsahuje druhy, formy a podoby akcií.  Je založený k prvku...
  • Príčiny smrti za oblasti a kraje HTML

    Príčiny smrti oblastí a krajov Slovenska od roku 1996-
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).