1 nájdený dataset

Formáty: CSV xlsx Tagy: dotácie MPRV SR

  • MDS_2019_MPRV SR CSV xlsx

    Dataset obsahuje dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP,...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).