2 nájdené datasety

Organizácie: Národný bezpečnostný úrad Formáty: CSV

  • Objednávky za rok 2017 CSV

    Sprístupnenie prehľadu vystavených objednávok verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon...
  • Otvorený softvér NBÚ CSV

    Zoznam využívaného otvoreného softvéru na NBÚ.
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).