2 nájdené datasety

Organizácie: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Tagy: zoznam

  • Zoznam faktúr ÚNMS SR XML api, json

    Zverejňovanie faktúr na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
  • Zoznam objednávok ÚNMS SR XML api, json

    Zverejňovanie objednávok na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).