3 nájdené datasety

Organizácie: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Tagy: pôda

  • Trhová cena poľnohospodárskej pôdy CSV xslx

    Priemerné ceny poľnohospodárskej pôdy (EUR/m2) v 12-tich vybraných okresoch SR: Dunajská Streda, Trnava, Nitra, Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Žilina, Banská Bystrica, Rimavská...
  • Pôdna mapa Slovenska 1:400 000 JSON

    Pôdna mapa Slovenska predstavuje digitálnu georeferencovanú databázu zdigitalizovanú z analógovej mapy (Hraško a kol., 1993). Atribúty databázy obsahujú detailnú legendu s...
  • Čiastkový monitorovací systém Pôda wfs

    Monitoring pôdy má zaznamenávať zmenu vybraných pôdnych vlastností (morfologické a základné analytické vlastnosti pôdy). Monitorovacia sieť pozostáva z 318 lokalít. Monitorované...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).