1 nájdený dataset

Organizácie: Ministerstvo životného prostredia SR Formáty: xlsx Licencia: Creative Commons Attribution Share-Alike

  • Dotácie v pôsobnosti MŽP SR xlsx CSV

    Dataset je plnením úlohy B.22. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019....
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).