1 nájdený dataset

Organizácie: Ministerstvo financií SR Formáty: JSON Tagy: Rozpočet

  • 038 Priebežné plnenie rozpočtu JSON

    Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).