2 nájdené datasety

Organizácie: Ministerstvo financií SR Formáty: JSON Licencia: Creative Commons CCZero

  • 038 Priebežné plnenie rozpočtu JSON

    Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na...
  • 001 Organizačná štruktúra CSV XML JSON

    Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje aktuálny zoznam organizačných útvarov úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa IRA č. 15/2020 - v znení...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).