3 nájdené datasety

Licencia: Iné (Nekomerčné) Tagy: sluzby

  • Objednávky na tovary a služby RÚVZ Vranov nad Topľou PDF XML

    Zoznam objednávok na tovary a služby RÚVZ Vranov nad Topľou
  • Faktúry za rok 2019 CSV

    Faktúry zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...
  • Objednávky za rok 2019 CSV

    Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).