1 nájdený dataset

Licencia: Iné (Nekomerčné) Organizácie: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník Tagy: register spôsobilosť

  • Register odbornej spôsobilosti XML HTML

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).