1 nájdený dataset

Licencia: Creative Commons CCZero Organizácie: Protimonopolný úrad SR Tagy: kontroly štátna pomoc

  • Dáta o kontrolách XML

    Sprístupňuje výsledky kontrol poskytnutia minimálnej pomoci podľa § 14 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).