1 nájdený dataset

Licencia: Creative Commons CCZero Tagy: štátna pomoc Formáty: XML Organizácie: Protimonopolný úrad SR

  • Dáta o kontrolách XML

    Sprístupňuje výsledky kontrol poskytnutia minimálnej pomoci podľa § 14 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).