3 nájdené datasety

Licencia: Creative Commons Non-Commercial (Any) Organizácie: Hydromeliorácie, štátny podnik

  • Hydranty dbf shp shx gix

    Dataset obsahuje bodové znázornenie hydrantov v správe Hydromeliorácie, š.p..
  • Rúrová sieť dbf qix shp shx

    Dataset obsahuje rúrovú sieť závlahových sústav v správe Hydromeliorácie š.p..
  • Toky dbf prj qpj shp shx qix

    Dataset obsahuje odvodňovacie a závlahové kanále v správe Hydromeliorácie š.p. ako aj čast tokov v správe SVP.
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).