2 nájdené datasety

Licencia: Creative Commons Attribution Share-Alike Formáty: PDF Organizácie: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

  • Ročenka ozimín PDF

    porovnanie preskúšaných, uznaných a neuznaných osív a sadív ozimín z novej úrody a za dva po sebe nasledujúce roky za Slovenskú republiku
  • Ročenka jarín PDF

    porovnanie preskúšaných, uznaných a neuznaných osív a sadív jarín z novej úrody v tonách a za dva po sebe nasledujúce roky za Slovenskú republiku
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).