2 nájdené datasety

Formáty: qix

  • Rúrová sieť dbf qix shp shx

    Dataset obsahuje rúrovú sieť závlahových sústav v správe Hydromeliorácie š.p..
  • Toky dbf prj qpj shp shx qix

    Dataset obsahuje odvodňovacie a závlahové kanále v správe Hydromeliorácie š.p. ako aj čast tokov v správe SVP.
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).