2 nájdené datasety

Formáty: prj

  • Toky dbf prj qpj shp shx qix

    Dataset obsahuje odvodňovacie a závlahové kanále v správe Hydromeliorácie š.p. ako aj čast tokov v správe SVP.
  • Plochy závlah HMSP dbf prj qpj shp shx

    Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na území Slovenska s nasledujúcimi atribútovými údajmi (evidenčné číslo, názov stavby, funkčnosť, rajonizácia, plocha/ha,...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).