5 nájdených datasetov

Formáty: dbf

 • Hydranty dbf shp shx gix

  Dataset obsahuje bodové znázornenie hydrantov v správe Hydromeliorácie, š.p..
 • Rúrová sieť dbf qix shp shx

  Dataset obsahuje rúrovú sieť závlahových sústav v správe Hydromeliorácie š.p..
 • Toky dbf prj qpj shp shx qix

  Dataset obsahuje odvodňovacie a závlahové kanále v správe Hydromeliorácie š.p. ako aj čast tokov v správe SVP.
 • Lesné pôdne jednotky HTML XML gml dbf

  Lesné pôdne jednotky podľa systematiky pôd lesov Slovenska používanej Národným lesníckym centrom Zvolen (Tomlan 1971, upravená 1984 a 1996). Popisné atribúty s priestorovými...
 • Plochy závlah HMSP dbf prj qpj shp shx

  Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na území Slovenska s nasledujúcimi atribútovými údajmi (evidenčné číslo, názov stavby, funkčnosť, rajonizácia, plocha/ha,...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).