XSD Schéma

Z obsahu datasetu

Štátna veterinárna a potravinová správa SR - Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa nariadenia Európskeho spoločenstva a Rady. č.1069/2009. Dataset osahuje...

Zdroj: Zoznamy schválených prevádzkarni na živočíšne vedľajšie produkty

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 December, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 7 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id id9252bcb7-d287-402f-bd5c-6ee49754d69c
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
Správca maintainerF75A9876-2FA4-434C-AEE5-E41F5CA5F8C6
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position1
Resource Group Id resource_group_id49e7f71c-ccac-4b3e-a5f7-3004b01e3f8a
resource_typefile
Id revízií revision_id7be755f5-1b8e-472e-958a-e0b7c2abec53
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid