Zoznam železničných tratí 2019

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje zoznam železničných tratí v Slovenskej republike vrátane informácie o čísle trate, začiatku a konci trate a dĺžke trate v km.

Zdroj: Zoznam železničných tratí v SR

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 Jún, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 8 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idd1fc31e9-ac5c-470a-83d2-4ea919275964
last_modifiedpred 3 mesiacmi
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id91aa1de1-141b-40e8-8fb9-86de29edb36e
Id revízií revision_id1c67c616-ca23-4d79-9740-6274026f0404
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid