Zoznam vzájomne uznaných hnojív na základe Nar. ...

aktualizovane k 01/12/2021

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 December, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 7 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id idee1164fb-a5c3-4e59-a87f-dc652347e82a
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position17
Resource Group Id resource_group_id0cdd1379-90f0-4532-ac43-f0b13a9b2ffe
Id revízií revision_idf7cb50a6-c601-431e-a32f-f7f4b23ff121
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid