Zoznam vzájomne uznaných hnojív akt. 1.12.2018

Zoznam vzájomne uznaných hnojív na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 7642008 akt. 1.12.2018

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 December, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
active_from2018/12/10
active_to2019/12/31
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id56dc7d4b-e634-4567-bcfd-1d3d5eacb5e6
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id0cdd1379-90f0-4532-ac43-f0b13a9b2ffe
Id revízií revision_id9800429a-df8e-4312-8088-2b6d1c34bb08
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
valid_from2018/12/10
valid_to2019/12/31
Platnosť validityother