Zoznam viet

Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti, označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz a vodné zdroje za účelom ich bezpečného používania

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idfb9f30e4-1f35-47eb-839c-0bdc737de624
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id037e3abd-f427-40df-a964-84dc426b03bd
Id revízií revision_id17a1c129-c71a-432b-bd6f-f63fa1131e33
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid