Zoznam typov formulácií

Zoznam typov formulácií prípravkov na ochranu rastlín

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idf442cbf4-fb43-4657-a13f-288783f227ef
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_ide77cfd33-79de-4c6f-b68c-504c4f1c662d
Id revízií revision_id492b70c8-772e-41d2-b594-0ccdeda9aef7
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid