Zoznam subjektov, ktorým bolo schválené ...

Informácie o poskytnutej investičnej pomoci v rozsahu uvedenia krajiny pôvodu vlastníka príjemcu, názvu príjemcu, IČO, umiestnenia prevádzky, dátumu vydania uznesenia vlády SR a čísla uznesenia vlády SR, výšky oprávnených investičných nákladov v EUR, výšky oprávnených mzdových nákladov v EUR, počtu plánovaných vytvorených pracovných miest v EUR, výšky dotácie na HIM a NHIM v EUR, výšky príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v EUR, výšky príspevku na rekvalifikáciu zamestnancov v EUR, výšky daňovej úľavy v EUR, prevodu majetku za cenu nižšiu ako trhovú v EUR a celkovej výšky poskytnutej štátnej pomoci na základe predmetného rozhodnutia MH SR

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 29 Apríl, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatHTML
Id id6f876b95-cfaa-4699-86a8-07503530f209
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer5A3771DC-B7D2-4F9D-9D5C-DC2A5B70775D
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position1
Resource Group Id resource_group_id7577d741-171b-4dc2-80db-e16579d1187d
Id revízií revision_id111143d6-6446-40b2-801a-d10ae6e4805f
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid