Technická pomoc PRV SR 2014 - 2020

Z obsahu datasetu

Dataset poskytuje zoznam prijímateľov pomoci v rámci EPFRV za PRV SR 2014 – 2020 k 31.12.2016 (zverejnenie prijímateľov sa týka finančného roka podľa EK, t. j. obdobia od 16.10. roku n...

Zdroj: Zoznam prijímateľov pomoci v rámci EPFRV za PRV SR 2014 – 2020 k 31. 12. 2016

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 26 Október, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id id58d43fa5-b089-4265-be2d-dbf1d6fe13d2
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position5
Resource Group Id resource_group_iddd5d6be7-de18-4dca-8202-fdaaebc9d51d
Id revízií revision_id65165b51-e42a-4638-b021-99c430c40e7c
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid