Zoznam prijímateľov finančných príspevkov z ...

(Narodný strategický referenčný rámec), ktorí sú evidovaní v informačnom systéme ITMS II; tieto projekty sú implementované riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi v SR, ktoré implementujú štrukturálne fondy a Kohézny fond v SR (http://www.nsrr.sk/operacne-programy/).

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 December, 2015
Licencia license Nie je uvedená licencia
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id4e4264d5-c33e-44f4-9645-ab2a28dd5121
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_idd92dbb73-d285-41b7-844b-a068dee9b1b3
Id revízií revision_id546b9bb7-5f28-40cb-84b1-d06e87872db0
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid