Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb ...

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných občianskym združeniam k danému dátumu.

Zdroj: Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných MPRV SR pre občianske združenia

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 Máj, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id55330701-928c-4ec4-a1f3-dcc5b951bc0e
last_modifiedpred 1 mesiacom
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position1
Resource Group Id resource_group_idcacf005b-f07d-4f2e-8c41-e9318edbf4ec
Id revízií revision_id59fe6caa-69e6-47cf-ade9-26eba8d856dc
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid