Organizácie mesta Prešov

Z obsahu datasetu

Zoznam organizácií mesta Prešov, ktorých je mesto zriaďovateľom alebo zakladateľom. https://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=950%3A0%3A

Zdroj: Zoznam organizácií mesta Prešov

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 6 Máj, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id id91482e2d-d160-497a-a178-6b69c3edb374
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position2
Resource Group Id resource_group_idcb3ce04d-28ff-42ce-a947-8c7c143ce567
Id revízií revision_id35337777-6e2f-41e7-97e3-ef6337002340
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid