Zoznam držiteľov povolenia na paralelný obchod

Zoznam držiteľov povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátformuár.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatformuár
Id id25f4df5b-33eb-48a9-a381-b490f044bea6
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id6a3d4b04-1340-4b73-aff3-7627c3236bd3
Id revízií revision_ida76a26e2-679e-47ba-84d6-4a187ab3a3a0
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid