Zoznam datasetov ÚPPVII

Datasety v gescii ÚPPVII

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dát.xlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 15 Apríl, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 7 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát format.xlsx
Id idd528d0eb-f32c-4a2a-9d78-7b0650a7b26d
Správca maintainer1EB1F79B-D3CB-41ED-9791-50FEC7D7D6AA
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idccbe996c-1b89-4556-8147-534555cd10d9
Id revízií revision_id482cbb93-1b4f-4744-8b7f-b88f51e69872
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid