zo0004rs.csv

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Celkový dovoz a celkový vývoz podľa kontinentov a ekonomických zoskupení krajín [zo0004rs]

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id70454c7d-045f-4dc7-ad73-7db53d900a7f
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id5f64eb4e-c4db-4b68-bde4-91b97941e5ef
Id revízií revision_idc984ac38-3fd5-4d3c-8bc3-cfcdd9ca39a1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid