zo0004rs.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Celkový dovoz a celkový vývoz podľa kontinentov a ekonomických zoskupení krajín [zo0004rs]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id57ae0c39-ddce-48b2-aa0a-5031c3db2a7c
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id5f64eb4e-c4db-4b68-bde4-91b97941e5ef
Id revízií revision_idf41f3aca-5be1-4813-8795-50124dc237cf
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid