Zdravotnícke povolanie

Číselník obsahuje zoznam povolaní zdravotníckych pracovníkov.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, xls.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Júl, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, xls
Id id43c2733b-a14e-42dd-9743-59958db1de7a
last_modifiedpred 12 mesiacmi
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idd4d83a75-e7e4-4005-a536-02ef16ba7b23
Id revízií revision_id86de78ce-4792-4636-9467-e87e2a336c10
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid