Zdravotnícka odbornosť

Definuje zoznam študijných odborov, špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností zdravotníckych pracovníkov. Číselník je zavedený za účelom identifikácie odboru získanej odbornej spôsobilosti, licencovaného odboru, odboru vykonávaného zdravotníckeho povolania, odboru zastupovaného odborným zástupcom a za účelom identifikácie odbornosti z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka vydanom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zdravotnícka odbornosť je aj jedným z kritérií pri určovaní a kontrole profesijného titulu zdravotníckeho pracovníka.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, xls.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, xls
Id idab5cff0b-a554-4075-bc06-865c58d343c3
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id88ec60ed-944a-4f2d-98ed-14cad9b3eaed
Id revízií revision_id477fd5fc-c16c-494e-b25e-917341e77f85
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid