Zasadnutia Výborov mestských častí v meste Prešov

Z obsahu datasetu

Zasadnutia Výborov mestských častí v meste Prešov, dokumenty, zápisnice. https://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=261%3A0%3A

Zdroj: Zasadnutia Výborov mestských častí v meste Prešov

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id idd84faaf5-f32a-4923-977c-b6c18f441960
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position4
Resource Group Id resource_group_id84d5d098-7403-49e6-b658-5ef1fe940b57
Id revízií revision_id39ffd6e8-7844-43ab-bb58-e2a825361d24
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid