Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako ...

Z obsahu datasetu

Databáza zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR vždy za obdobie kalendárneho štvrťroka, obsahujúce základné informácie ako hodnota zákazky, predmet zákazky a...

Zdroj: Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 18 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 8 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id1937a5a1-648f-464a-a421-93a4b7a6e4ad
Správca maintainerB6F05FF8-A598-42A6-A1E4-85154B6DC6A5
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id1b5c2529-8b53-4585-ade7-d658dd698114
Id revízií revision_ida5973768-2b6c-4fc2-9172-9764a23ebff8
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid