Faktúry za tovar a služby RÚVZ Trenčín za rok ...

Faktúry zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Trenčín

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 23 Marec, 2017
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id95cb7154-f220-4506-a56c-3daf881ea64e
Správca maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idfc97e15e-3a2c-4b4b-a34b-f78ef0e0c344
Id revízií revision_id6ba92534-1ee5-459a-9079-ce0c022530c8
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid