Významné objekty mesta Prešov

Z obsahu datasetu

Významné objekty mesta Prešov

Zdroj: Významné objekty mesta Prešov

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id iddb5ede1c-d185-4801-9204-40c277a7934c
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position2
Resource Group Id resource_group_id7fdb7ada-5090-4e5d-a7ad-6b92fe21c197
Id revízií revision_id7ffb62bd-1964-4a90-947c-70d08b07ec15
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid