Nepomenovaný zdroj

Z obsahu datasetu

správa o činnosti RÚVZ NZ za uplyn. obdobie

Zdroj: výročná správa

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátpdf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 24 Február, 2016
Licencia license Iné (Otvoriť)
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Id ida955426e-a021-41bc-a828-17209c645011
Správca maintainerE624B186-4F03-4A5F-85DD-57C25FFFE694
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id5b8952a8-967e-4572-a653-ff184d1565f9
Id revízií revision_id548ee123-9397-47a1-861e-fbcdf67b5f50
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid