3Q-Vybrané pasíva k 30. 09. 2018

Z obsahu datasetu

Spracovanie finančných výkazov 4.Q za príslušný kalendárny rok je vedený ako dataset "Individuálna účtovná závierka" (https://data.gov.sk/dataset/individualna-uctovna-zavierka)

Zdroj: Vybrané aktíva a pasíva

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 26 November, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id idf6610aa4-c33b-48fe-bbec-4daf12fe2465
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position10
Resource Group Id resource_group_id04e97477-e6b5-45b3-a5e9-8e11828d65eb
Id revízií revision_ide01af8da-28a0-4849-bb0d-395ef5fd9bb9
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid