1Q-Vybrané aktíva a pasíva k 31. 03. 2019

Z obsahu datasetu

Spracovanie finančných výkazov 4.Q za príslušný kalendárny rok je vedený ako dataset "Individuálna účtovná závierka" (https://data.gov.sk/dataset/individualna-uctovna-zavierka)

Zdroj: Vybrané aktíva a pasíva

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 1 August, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id9a5a014d-2e1a-4d84-b5d7-bff787255c09
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position12
Resource Group Id resource_group_id04e97477-e6b5-45b3-a5e9-8e11828d65eb
Id revízií revision_ide45c39ae-9193-4efa-adc1-7d884a78677d
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid