1Q-Vybrané pasíva k 31. 03. 2018

Z obsahu datasetu

Spracovanie finančných výkazov 4.Q za príslušný kalendárny rok je vedený ako dataset "Individuálna účtovná závierka" (https://data.gov.sk/dataset/individualna-uctovna-zavierka)

Zdroj: Vybrané aktíva a pasíva

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 26 November, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 12 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id49404009-f48f-47fc-8506-1be7360140db
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position3
Resource Group Id resource_group_id04e97477-e6b5-45b3-a5e9-8e11828d65eb
Id revízií revision_id581f34ef-a24a-4a26-b0a9-ee87ce5d7a3d
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid