2Q-Vybrané aktíva k 30. 06. 2018

Z obsahu datasetu

Spracovanie finančných výkazov 4.Q za príslušný kalendárny rok je vedený ako dataset "Individuálna účtovná závierka" (https://data.gov.sk/dataset/individualna-uctovna-zavierka)

Zdroj: Vybrané aktíva a pasíva

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 26 November, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id14ddacfd-ce8d-413e-a5a4-ca01743e7492
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position5
Resource Group Id resource_group_id04e97477-e6b5-45b3-a5e9-8e11828d65eb
Id revízií revision_id4e6e0255-b646-4063-9c36-3375fafe1466
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid